O projekte

Banskobystrická regionálna správa ciest implementovala kamerový a merací systém, ktorým získava informácie o stave povrchu vozoviek a aktuálnych klimatických podmienkach počas zimnej údržby ciest.

V prvej fáze, do konca januára 2018, bola v spolupráci s lokálnymi poskytovateľmi internetu spustená služba Monitoring Station v 17. vybraných lokalitách.

Vďaka tejto službe, funkcionalite a získaným informáciám, je možné vyhodnocovať aktuálne vizuálne zobrazenie stavu cestnej komunikácie.

Na prístupovom bode je zriadený inteligentný systém, meracia stanica, ktorej súčasťou je ultrakompaktná kamera s IR LED.

Dispečingy jednotlivých stredísk získavajú presné údaje o stave vozovky v úsekoch, kde dochádza k častým zmenám počasia, pod vplyvom ktorého sa mení stav vozovky počas zimného obdobia. Tieto informácie sú dôležité pre dispečera, ten vyhodnotí situáciu a zabezpečí adekvátny vývoj z hľadiska zimnej údržby ciest.

Nová web stránka www.zjazdnostbbrsc.sk obsahuje prehľadnú mapu a aktuálne kamerové pohľady.

Vo druhej fáze, v súčinnosti s jednotlivými strediskami Banskobystrickej regionálnej správy ciest, lokálnymi poskytovateľmi internetu a dotknutými obcami, bolo do začiatku zimnej údržby ciest v roku 2018 spustených ďalších 13. staníc.

Na 10. vybraných staniciach budú do konca roka 2018 namontované a spustené meteorologické snímače, prostredníctvom ktorých je možné získať požadované údaje, ako sú teplota ovzdušia, teplota povrchu vozovky, relatívna vlhkosť a rosný bod.

Využitie týchto údajov pozitívne vplýva na bezpečnosť cestnej premávky v danej oblasti a ich zber na dispečingoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest pomáha pri operatívnom riadení zimnej údržby údržby ciest. Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti pevných komunikácii, spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.