O projekte

Banskobystrická regionálna správa ciest implementovala kamerový a merací systém, ktorým získava informácie o stave povrchu vozoviek a aktuálnych klimatických podmienkach počas zimnej údržby ciest.

V prvej fáze, ešte v decembri 2017, bola v spolupráci s lokálnymi poskytovateľmi internetu spustená služba Monitoring Station v 5. vybraných pilotných lokalitách. Vďaka tejto službe, funkcionalite a získaným informáciám, je možné vyhodnocovať aktuálne vizuálne zobrazenie stavu cestnej komunikácie.

Na prístupovom bode je zriadený inteligentný systém, meracia stanica, ktorej súčasťou je ultrakompaktná kamera s IR LED. Systém je pripravený na doplnenie snímačov, prostredníctvom ktorých je možné získať požadované meteorologické údaje, ako sú teplota ovzdušia, teplota povrchu vozovky, relatívna vlhkosť, rosný bod, sila a smer vetra.

Do konca januára 2018 bolo v celom Banskobystrickom kraji namontovaných a spustených do prevádzky ďalších 12 staníc.

Dispečingy jednotlivých stredísk získavajú presné údaje o stave vozovky v úsekoch, kde dochádza k častým zmenám počasia, pod vplyvom ktorého sa mení stav vozovky. Tieto informácie sú dôležité pre dispečera, ten vyhodnotí situáciu a zabezpečí adekvátny vývoj z hľadiska údržby ciest.

Pripravovaná web stránka www.zjazdnostbbsk.sk bude obsahovať sekciu s prehľadnou mapou a prístupom na aktuálne kamerové pohľady.

Využitie týchto údajov pozitívne vplýva na bezpečnosť cestnej premávky v danej oblasti a ich zber na dispečingoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest pomáha pri operatívnom riadení údržby ciest.